PM utanför Sverige

Några PM-hundar bor utanför rikets gränser. Mer information kommer här.